Share/Save/Bookmark

Om Peer Gynt

Leikarringen Peer Gynt er enn gruppe folkedansere fra Lillestrømområdet som har som formål å ta vare på gamle tradisjoner innen norsk kulturliv, spesielt folkeviseleik og folkemusikk, og om mulig gjøre dette tilgjengelig for andre. 

Både sang, dans og musikk er elementer som inngår --det er et bredt spekter. Ved siden av det norske og det tradisjonelle, finner vi også mye materiale fra våre naboland Sverige, Danmark og Finland.

I tillegg lager vi egne danser basert på tradisjonelle steg og nyere musikk.