Share/Save/Bookmark

Styret

Styret i Leikarringen Peer Gynt 2015
 
Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Kristian Gladheim 91339670 leik.peergynt@gmail.com
Nestleder Hilde Bakkejord 93052231
Sekretær Minna Thomsen 95749380 leik.peergynt@gmail.com
Kasserer Thor Eivind Westheim
Instruktør Espen Thomsen 98615884 leik.peergynt@gmail.com